Odkazy

Odkazy


Notárska činnosť a ďalšia činnosť je výkonom verejnej moci a notár má pri jej výkone postavenie verejného činiteľa. Ako osobitnú činnosť môže vykonávať aj funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.