Sadzobník

Sadzobník


  • Odmena notára za notársku činnosť a ďalšiu činnosť sa určuje na základe Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z.. o odmenách a náhradách notárov, pričom notár má pevne stanovenú odmenu za každý úkon.
    Vyhláška o odmenách a náhradách notárov

 

Činnosť notára spočíva predovšetkým v spisovaní a vydávaní verejných listín. Na rozdiel od súkromných listín spísaných iným právnikom alebo samotnými účastníkmi, kým nie je dokázaný opak, predpokladá sa pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje. Každý, kto namieta ich pravdivosť a správnosť, musí preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.